Horní
Logo-1Logo-2Logo-3Logo-4

Naše společnost byla založena v dubnu 1996 s původním zaměřením na provádění speciálních izolací s aplikací folií na bázi PEHD a PVC. Už během prvního roku činnosti bylo zřejmé, že k bezchybné realizaci komplexních stavebních prací pro široké spektrum zákazníků bude nutno postupně rozšiřovat spektrum kapacity firmy o další vlastní anebo i subdodavatelské obory tak, aby jakékoliv stavební dílo bylo spokojenému zákazníkovi předáno ve smluveném termínu a ve vysoké kvalitě, což se stalo běžným standardem naší pracovní činnosti na všech úrovních řízení. Proces přirozeného vývoje vykrystalizoval do dnešní podoby, kdy firma ENVIROTREND spol. s r.o. realizuje stavební práce v mnoha vzájemně se doplňujících a prolínajících oborech, které Vám na těchto stránkách chceme představit.

Dne 13. května 2009 firma ENVIROTREND, spol. s r.o. získala Čestný titul Sanační dílo roku 2008 za realizaci akce "Rekonstrukce mostu v km 34,341 trati Brno - Havlíčkův Brod. Titul uděluje každoročně Správní rada Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK), jehož jsme řádným členem. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se s námi na tomto významném úspěchu podíleli.

Slovo ředitele

Zpráva Ředitel společnosti Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám, kteří jste se již v minulosti stali našimi spokojenými partnery, a také Vám, kteří se jimi v budoucnu můžete stát, představil a přiblížil podnikatelskou filosofii a výrobní program firmy ENVIROTREND spol. s r.o., která svoji činnost rozvinula po celém území ČR. Naše společnost byla založena v dubnu 1996 ... [Celý článek]

Politika jakosti

Zpráva Certifikát ISO 9002 Politika jakosti (oblast QMS) má u nás tyto cíle: V zavedení systému jakosti spatřujeme prostředek pro zajištění shody prováděného stavebního díla s technickými požadavky stanovenými v projektové dokumentaci a souvisejícími technickými normami či jinými předpisy. V dokumentaci systému jsou definovány odpovědnosti a pravomoci ... [Celý článek]

Stavební práce

Zpráva Stavební práce Divize stavebních prací realizuje zakázky v oborech dopravního a pozem- ního stavitelství, úpravy vodotečí, ekologických staveb, likvidace nebezpečných zátěží a výroby kamenobloků. Dopravní stavitelství - v tomto oboru naše firma realizuje komplexní nebo i dílčí stavby, silničního stavitelství a také umělé stavby železničního spodku. K úspěšně ... [Celý článek]

Speciální práce

Zpráva Speciální práce Divize speciálních prací realizuje zakázky v oborech Hydroizolace plochých střech, izolace proti zemní vlhkosti, izolace skládek, sanace ochranných zídek a mostů, ekologických úprav energetických rozvoden, sanace a izolace ploch a nádrží, sanace betonových konstrukcí. Hydroizolace plochých střech foliemi a asfaltovými pásy. Velmi žádaným a ... [Celý článek]

[Úvodní strana] [Envirotrend] [Politika jakosti] [Co děláme] [Reference] [Realizujeme]
[Stavební práce] [Speciální práce] [Inženýring]
[Kontakty] [Napište nám]
ENVIROTREND spol. s r.o., Bayerova 40, 602 00 Brno
návrh a realizace těchto stránek: Ing. Zdeněk Jaroš pavel@rehurek.cz
© 2001-2009 ENVIROTREND spol. s r.o.

Ochrana soukromí & Právní podmínky
Aktualizace: 23. 7. 2009